سناد تجاري،چك، بانك، گواهي عدم پرداخت

دی 1, 1388

مزايا ومعايب لايحه پيشنهادي قوه قضاييه در خصوص چك

اسناد تجاری به اسنادي گفته مي شود كه قابل معامله و معرف طلبي باشد. اسناد تجاري به برات ، سفته ،‌چك ، قبض رسمي انبار ،‌سهام ،‌برگهاي قرضه تقسيم مي گردد که در این مقاله به مزايا ومعايب لايحه پيشنهادي قوه قضاييه در خصوص چك می پردازیم.
سایت دانشجو