سرعت

آبان 14, 1387

ایا سرعت در مصرف بنزین تاثیر دارد؟

خوب برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم باید بگیم که در سیستم انژکتوری هیچ رابطه ای بین سرعت و مصرف سوخت وجود ندارد عجیبه؟
سایت دانشجو