ساز

شهریور 24, 1387

قدیمی ترین ساز الکترونیکی

“من میل داشتم یک ساز متفاوت بسازم. و البته میخواستم دستگاهی بسازم که با به کاربردن میدانهای مغناطیسی، در فضا کنترل شود، به این ترتیب انرژی […]
سایت دانشجو