سازمان امور دانشجویان

تیر 31, 1395

آخرین اخبار از هوشمند شدن کارت دانشجویی

معاون سازمان امور دانشجویان با اشاره به فرآیند هوشمند شدن کارت‌های دانشجویی اظهار کرد: احتمالا ارائه کارت‌های هوشمند به صورت فازبندی از مهرماه آغاز شود.   […]
سایت دانشجو