زندگی

دی 11, 1390

همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر

همایش بین‌المللی «زندگی پیاده در شهر» با مشارکت اساتید دانشگاه و حرفه‌مندان داخلی و خارجی طی 3 روز از طریق تاکید بر ابعاد اصلی آن به تجزیه و تحلیل موضوع همایش در چهار محور ترافیک، اجتماعی، معماری و هنر می‌پردازد. رویکرد همایش توسعه‌ای و کاربردی است و مخاطبان آن را متخصصان، کارشناسان و مدیران شهری تشکیل می‌دهد.
فروردین 19, 1390

زندگی نامه استاد اصغر روفه گرحق (پدر رفوگری فرش)

زندگی نامه استاد اصغر روفه گرحق (پدر رفوگری فرش)
شهریور 10, 1389

زندگی ، زندگی است ، نیست …. !

_من… من توی ساختمون بزرگ روبه روی برج بلند شهر هستم … – کجا ؟ کدوم ساختمون ؛ کدوم برج بلند !؟ این ساختمون کجاست ؟ […]
سایت دانشجو