روز عشق

بهمن 23, 1396

ولنتاین چیست؟

روز ولنتاین روزی که به تازگی در فرهنگ ایرانی،به عنوان یک روز مناسبتی مهم یاد میشود. روز ولنتاین (روز عشاق و  روز عشق‌ورزی) در فرهنگ مسیحی […]
سایت دانشجو