رنگين‌كمان آتش

مرداد 29, 1388

رنگين‌كمان آتش

رنگين‌كمان آتش (circumhorizontal arc ) در اثر عبور نور از بلورهاي يخ شش وجهي تشكيل دهنده ابر سيروس رخ مي‌دهد.
سایت دانشجو