رشته تربیت بدنی

شهریور 2, 1395

استقبال دانشگاه فردوسی مشهد از مدال آوران المپیک 2016

حمید رضا طاهری در گفتگوی خبری خود اعلام کرد: بر اساس مصوبات کمیسیون پذیرش قهرمانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمام افتخارآفرینان المپیک می توانند وارد دانشگاهها […]
سایت دانشجو