رشته‌های مجاز دانشگاه آزاد

شهریور 18, 1395

اعلام فهرست رشته‌های مجاز دانشگاه آزاد

وزارت علوم تعدادی از رشته‌‌محل‌های دانشگاه آزاد را بررسی کرده و بیش از 700 رشته بررسی و تائید شده بر روی سایت وزارت علوم قرار می‌گیرد. […]
سایت دانشجو