رسالت بسیج دانشجویی

اسفند 6, 1393

برگزاری همایش «جوان و آینده» در دانشگاه شهید چمران اهواز

سعید جمشیدی در گفت وگوی خود، اظهار داشت: در راستای رسالت بسیج دانشجویی و به منظور بصیرت افزایی در قشر دانشگاهی، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران […]
سایت دانشجو