رایانه

دی 17, 1394

ادغام هوش بشر و رایانه؛ راه حل مشکلات بزرگ

اخیرا محققان به این نتیجه رسیده اند که مشکلات اساسی حال حاضر جهان از جمله تغییر شرایط اقلیمی و دیگر مشکلات می توانند به وسیله ی […]
اسفند 7, 1387

کاربرد رایانه در حسابداری

کاربرد رایانه در حسابداری
سایت دانشجو