راه اندازی سامانه

مهر 28, 1394

راه اندازی ۳ سامانه ویژه دانشجویان خارجی…

صمد حاج جباری در گفتگوی خبری خود از سامانه educationira گفت: راه اندازی این سامانه با همکاری وزارت علوم، بهداشت و وزارت امور خارجه انجام گرفت و در […]
سایت دانشجو