دوره مجازی

بهمن 20, 1391

برگزاری دوره مجازی برنامه نویسی #C سایت دانشجو

سایت دانشجو در نظر دارد یک دوره کلاس آموزش #C به صورت مجازی با شرایط زیر برگزار کند.
سایت دانشجو