دانشگاه ژاپن

شهریور 29, 1394

حذف رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی از ۲۶ دانشگاه ژاپن…

رئیس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز گفت: تعداد زیادی از دانشگاه های ژاپن اعلام کردند، بودجه رشته های علوم انسانی و اجتماعی را […]
سایت دانشجو