دانشگاه پلی تکنیک

اسفند 1, 1394

زنان موفق تر از مردان در امور برنامه نویسی

تحقیقات اخیر نشان داده اند گرچه زنان در امور برنامه نویسی بهتر از مردان عمل می کنند اما به دلیل تبعیض های جنسیتی این قابلیت آنها […]
سایت دانشجو