دانشگاه علمی‌کاربردی

مرداد 28, 1396

آغاز ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی دانشگاه علمی‌کاربردی از فردا

 ثبت‌نام برای شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی کاربردی از فردا یکشنبه 29 مردادماه 96 آغاز و در روز […]
سایت دانشجو