دانشگاه طب سنتی

اسفند 12, 1394

امکان جذب دانشجو در رشته طب چینی در مشهد

رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از امکان جذب دانشجو در رشته طب چینی در مشهد خبر داد. دکتر جلیل توکلی‌افشار در نشست خبری […]
سایت دانشجو