دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

خرداد 16, 1395

نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه خواجه نصیر

علی احمدیان معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در گفت و گوی خود اعلام کرد: دانشگاه خواجه نصیر در مقطع دکتری 188 نفر ظرفیت دارد که […]
سایت دانشجو