دانشکده

فروردین 31, 1393

هجدهمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران

هجدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور مهر ماه سال 93 در دانشگاه تبریز برگزار میشود.
آذر 24, 1391

شانزدهمین سمینار سراسری دانشجویان شنوایی‌شناسی ایران

کمیته پژوهشی دانشجویان شنوایی‌شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران و گروه‌های شنوایی‌شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تقدیم می‌نماید.
سایت دانشجو