دانشجوی اخراجی

دی 7, 1394

فراخوان دولت برای دانشجویان ستاره دار

معاون فرهنگی وزیر علوم درباره دانشجویان اخراج شده و ستاره دار گفت: مبنای کار دولت یازدهم این است که چنانچه دانشجویی طبق قانون شورایعالی انقلاب فرهنگی […]
سایت دانشجو