دانشجویان کارآفرین

تیر 29, 1395

دانشجویان نمونه،در اولویت تسهیلات کارآفرینی

انشجویان نمونه در اولویت دریافت تسهیلات کارآفرینی قرار دارند و از طرح و ایده آنها در مراکز رشد حمایت می شود.  دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات […]
آبان 20, 1394

وام 100میلیون تومانی به دانشجویان کارآفرین

رئیس صندوق رفاه دانشجویی گفت: این صندوق به دانشجویان کارآفرین تا سقف 100میلیون تومان وام ارائه می‌دهد. ذوالفقار یزدان‌مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویی گفت: وامی که […]
سایت دانشجو