دانشجویان نمونه

آبان 26, 1395

آخرین مهلت ثبت‌نام نهایی جشنواره دانشجویان نمونه کشور

مسؤول دبیرخانه دانشجویان نمونه وزارت بهداشت با اشاره به پایان ثبت‌نام مرحله اول این جشنواره گفت: کسانی که در مرحله اولیه جشنواره دانشجویان نمونه کشوری ثبت‌نام […]
تیر 29, 1395

دانشجویان نمونه،در اولویت تسهیلات کارآفرینی

انشجویان نمونه در اولویت دریافت تسهیلات کارآفرینی قرار دارند و از طرح و ایده آنها در مراکز رشد حمایت می شود.  دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات […]
سایت دانشجو