دانشجویان غیرایرانی

آذر 6, 1395

راه اندازی سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی

صمد حاج جباری در دومین سوگواره پیامبر اعظم(ص) با حضور دانشجویان خارجی دانشگاههای خراسان رضوی در مشهد افزود: این سامانه هم اکنون مراحل آزمایشی را می […]
مهر 28, 1394

راه اندازی ۳ سامانه ویژه دانشجویان خارجی…

صمد حاج جباری در گفتگوی خبری خود از سامانه educationira گفت: راه اندازی این سامانه با همکاری وزارت علوم، بهداشت و وزارت امور خارجه انجام گرفت و در […]
سایت دانشجو