جشنواره نشریات دانشجویی منطقه‌ای

بهمن 21, 1393

برگزاری ۵ جشنواره نشریات دانشجویی منطقه‌ای در کشور

محسن غریبی در گفتگو ی خود در خصوص برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی منطقه‌ای گفت: 5 جشنواره نشریات دانشجویی منطقه‌ای در سراسر کشور برگزاری آن آغاز شده […]
سایت دانشجو