جت

آذر 18, 1394

هواپیما‌های فوق سرعتی ناسا در راهند

هم اکنون هواپیماهای فوق سرعتی جهان در حال طراحی می‌باشند. این هواپیماها سرعتی بیشتر از سرعت صوت دارند. اما این هواپیماهای فوق سرعتی یک اشکال اساسی […]
مرداد 31, 1388

استارت موتورهای جت وتوربینی

استارت موتورهای جت وتوربینی
سایت دانشجو