تمدید مهلت ثبت‌نام

فروردین 15, 1395

تمدید مهلت ثبت‌نام اینترنتی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی

زمان ثبت‌نام اینترنتی دانشگاه علوم اسلامی رضوی که تا پیش از این تا 20 فروردین مهلت داشت، تا پنجم اردیبهشت ماه تمدید شد. داوطلبان علاقه‌مند برای […]
سایت دانشجو