تمديد مهلت ثبت نام

مهر 12, 1394

تمديد مهلت ثبت نام تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامي…

معاونسنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامیاعلام کرد: مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون‌های دکتری تخصصی،کارشناسی ارشد و رشته های باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت 24 […]
شهریور 11, 1394

تمديد مهلت ثبت نام در آزمون به‌کارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه طباطبايي

پيرو آگهي مورخ 94/06/04 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون به‌ کارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه طباطبايي ویژه داوطلبان استان تهران مي‌رساند، به […]
سایت دانشجو