تلویزیون

آبان 3, 1395

نکته هایی در رابطه با استفاده کودکان از صفحه های نمایشگر

کودکان چند ساعت در روز مجاز به استفاده از صفحه های تلویزیون، لپ تاپ، تبلت و … می باشند؟ والدینی که در رابطه با پاسخ این […]
سایت دانشجو