تكميل ظرفيت

مهر 12, 1394

تمديد مهلت ثبت نام تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامي…

معاونسنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامیاعلام کرد: مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون‌های دکتری تخصصی،کارشناسی ارشد و رشته های باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت 24 […]
سایت دانشجو