تقلب امتحانی

دی 14, 1394

تغییر نحوه رسیدگی به تقلب امتحانی دانشجویان

معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم، با اشاره به اصلاح بخشی از شیوه نامه اجرایی آیین نامه شورای انضباطی، جزئیات نحوه رسیدگی به تقلب در […]
سایت دانشجو