تشکل‌های دانشجویی

اسفند 12, 1394

افزایش بودجه تشکل‌های دانشجویی در سال آینده

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با اشاره به برنامه‌های این دانشگاه برای حمایت و توسعه تشکل‌های دانشجویی گفت: برنامه ویژه‌ای برای تشکل‌های دانشجویی داریم و […]
سایت دانشجو