تبخیر

مهر 7, 1395

آیا نمک نقطه جوش آب را کاهش می دهد؟

آیا نقطه جوش آب و نمک بالا تر از نقطه جوش آب است؟ بنابر اعتقاد زنان خانه دار قدیمی، اضافه کردن مقداری نمک به ظرف آبی […]
سایت دانشجو