برندهای فناوری

مهر 28, 1394

تأسیس ۵ برند فناوری توسط جهاد دانشگاهی

دکتر حمیدرضا طیبی گفت: جهاد دانشگاهی معتقد است که هر کار پژوهشی انجام می‌دهد باید به فناوری و در نهایت یک محصول که در حوزه‌های مختلف […]
سایت دانشجو