برنامه‌نویسی موبایل

بهمن 14, 1394

آغاز مسابقه برنامه‌نویسی موبایل در دانشگاه فردوسی

اولین روز ماراتون برنامه‌نویسی تلفن همراه توسط پارک علم و فناوری خراسان امروز در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد. اولین روز ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه […]
سایت دانشجو