اولین کنفرانس

آذر 5, 1393

اولین کنفرانس بلندمرتبه سازی در ایران و خاورمیانه

معمولاً توسعه پایدار وقتی به معنای واقعی پایدار می‌باشد که بر اساس طرح‌ها و برنامه‌های ارزنده و پایدار شکل بگیرد و پاینده و استوار بماند، در […]
سایت دانشجو