انواع ماهی خاویار

خرداد 7, 1397
انواع ماهی خاویار

انواع ماهی خاویار

تفاوت اشپل و خاویار به زبان محلی به تخم ماهی میگن اشپل البته به تخم ماهی های گونه ای فیل‌ماهی یا بلوگا، چالباش، تاس‌ماهی ایرانی یا […]
سایت دانشجو