انجمن های علمی

آبان 12, 1395

پژوهش محوری رکن ارتقاء دانشگاه ها

غلامحسین فریدون که در نشست هم اندیشی با دبیران کانون ها و انجمن های علمی و صاحبان واحدهای فناور دانشگاه فناوری های نوین سبزوار سخن می گفت، […]
سایت دانشجو