امپراطوری

اسفند 20, 1390

ماراتن، دروغی به بزرگی تاریخ!

امروز قصد دارم با توجه به نزدیک شدن به المپیک لندن و اینکه یکی از رشته های مهم و مدال ساز برای ورزشکاران شرکت در مسابقاتی موسوم به دو ماراتن می باشد،‌ به این نکته اشاره کنم که چطور غربی ها در مورد یک نبرد تاریخی دست به تحریف زده اند و پس از آن نیز با افتخار و برای حقیقت و بزرگ جلوه دادن چنین دروغی نام یکی از مهمترین رشته های ورزشی المپیک را نیز ماراتن نهاده اند.
اسفند 24, 1389
گذار فلسفه در الهیات

گذار فلسفه در الهیات

فلسفه جدا از الهیات، در قرن ششم پیش از میلاد در یونان آغاز شد و پس از گذراندن دوره خود با ظهور مسیحیت و سقوط روم باز در الهیات غرق شد. دومین دوره عظمت آن یعنی فاصله قرن یازدهم و چهاردهم، زیر سلطه کلیسای کاتولیک بود. مگر در دوره و عصر چند امپراطوری های بزرگ مانند امپراطوری فردریک دوم (1195-1250)، این دوره با آشفتگیهایی که در نهضت "اصلاح دین" (رفورم) به حد اعلی رسیده پایان یافت. دوره سوم، یعنی از قرن هفدهم تا عصرحاضر، بیش از هر دو دوره پیش تحت تاثیر علم قرار گرفته است.
سایت دانشجو