اقتصاد مقاومتي

آبان 7, 1395

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد و علوم پزشكي مشهد

تفاهم نامه همکاری به منظور برگزاري اولين كنفرانس ملي تحول و نوآوري سازماني با رويكرد اقتصاد مقاومتي مابين معاونت  برنامه ريزي و اقتصاد دانش بنيان دانشگاه […]
سایت دانشجو