افزایش بودجه

اسفند 12, 1394

افزایش بودجه تشکل‌های دانشجویی در سال آینده

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با اشاره به برنامه‌های این دانشگاه برای حمایت و توسعه تشکل‌های دانشجویی گفت: برنامه ویژه‌ای برای تشکل‌های دانشجویی داریم و […]
اسفند 6, 1393

افزایش بودجه یارانه تغذیه دانشجویی در سال 94

دکترمجتبی صدیقی درگفتگویی گفت: یارانه تغذیه دانشجویی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۰ الی ۱۱ درصد رشد داشته و نسبت به سال گذشته […]
سایت دانشجو