افزايش ظرفیت

دی 25, 1393

افزايش ظرفیت پذيرش دانشجو در دانشکده هاي پرستاري

معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت: ظرفیت پذیرش رشته پرستاری امسال 2 برابر می‌شود.محمدمیرزابیگی در جهرم گفت: براساس نیاز جامعه پرستاری ، 150 برنامه برای این قشر […]
سایت دانشجو