اعزام گروه های جهادی

تیر 26, 1395

اعزام 70 گروه جهادی دانشجویی به مناطق محروم

مدیر حرکت های جهادی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس گفت: گروه های جهادی دانشجویی فارس در قالب اردوهای 3 و 10روزه به مناطق محروم اعزام می […]
سایت دانشجو