اعتیاد

آبان 24, 1396

اعتیاد چگونه بوجود می آید؟

در رابطه با تجربه ای که به شما احساس خوبی می دهد فکر کنید. این تجربه می تواند تمام کردن یک پروژه ی کاری موفق، خوردن […]
مرداد 23, 1396

اپیوئیدها و مصرف نادرست از آنان پس از جراحی

در یکی از مطالعات اخیر مشخص شد افرادی که بعد از عمل جراحی از جانب پزشک داروهای اپیوئید دریافت می کنند، پس از گذشت مدتی از […]
سایت دانشجو