اطلاعيه‌

خرداد 4, 1394

اطلاعيه‌ ديوان محاسبات كشور درباره‌ تاريخ و ثبت نام متقاضيان شركت در آزمون‌ استخدامي

 بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون استخدامي ديوان محاسبات كشور در سال 1394 مي‌رساند، كه ثبت‌نام در اين آزمون منحصراً […]
سایت دانشجو