اشتغال‌زایی

آذر 14, 1395

هدیه دانشجویان به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس عصر امروز در اعتراض به عملکرد نامناسب سازمان حفاظت محیط زیست با اعطای کپسول اکسیژن به معصومه ابتکار، اعتراض خود را […]
سایت دانشجو