ادبیات فرانسه

مهر 5, 1395

برگزاری اولین همایش بین‌المللی ادبیات تطبیقی در دانشگاه فردوسی مشهد

اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی(ادبیات فرانسه) فردا با حضور صاحب نظران در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. در این همایش ریاست و معاون […]
سایت دانشجو