اختلال شخصیت

دی 23, 1388

شیوه‌های رفتار با کسانی‌ که مشکلات شخصیتی دارند

ممکن است شما با خواندن هر متنی در مورد اختلالات شخصیتی، شروع کنید بههمه کسانی که می‌شناسید و نمی‌شناسید ـ از جمله خودتان ـ یک برچسب زیبایاختلال شخصیت بزنید؛ حالا بهتر است که دقیقا بدانید کی ما می‌توانیم بگوییم کسی اختلال شخصیت دارد و مهم‌تر اینکه کی نمی‌توانیم بگوییم.
سایت دانشجو