اختراع دانشجویی

خرداد 9, 1395

رونمایی ازچهار اختراع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دستاوردهای علمی یک سال اخیر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در قالب چهار اختراع عصر روز دوشنبه طی مراسمی رونمایی شد. کارشناس انجمنهای علمی دانشگاه فردوسی مشهد […]
سایت دانشجو