اختراعات

خرداد 9, 1395

رونمایی ازچهار اختراع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دستاوردهای علمی یک سال اخیر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در قالب چهار اختراع عصر روز دوشنبه طی مراسمی رونمایی شد. کارشناس انجمنهای علمی دانشگاه فردوسی مشهد […]
آبان 25, 1394

اختصاص وام یک میلیون تومانی به دانشجویان مبتکر

ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رافاه دانشجویان، در خصوص وامی با عنوان وام ضروری مبتکر گفت: به دانشجویانی که در طول تحصیل، اختراعات و ابتکارات انجام می‌دهند […]
سایت دانشجو