احساسات مثبت

مهر 3, 1395

تاثیر مثبت عکس های سلفی بر روحیه افراد

طبق یافته های جدید عکس های سلفی با تلفن های همراه و به اشتراک گذاری این گونه عکس ها سبب بهبود روحیه ی افراد می شود. […]
اسفند 10, 1394

تاثیر مخرب سرکوب احساسات منفی بر والدین

تحقیقات جدید نشان داده اند که والدینی که احساسات حقیقی خود را در پشت چهره ای شاد و ساختگی از فرزندان خود پنهان می کنند پس […]
سایت دانشجو